КОНСУЛТАЦИЯ С ДОЦ.Д-Р ВЛАДИ МАНЕВ-КЛИНИЧЕН ИМУНОЛОГ

 0889 90-20-59  consult_v_m@abv.bg  consult.clinical-immunology.com

Как можете да заявите онлайн консултация

1. Можете да заявите консултация с Доц. д-р В.Манев, клиничен имунолог за имуноасоциирани заболявания, основно автоимунни и злокачествени
/ без СПИН / в

гр.София, ул. „Здраве”, №19

2. "On-line" КОНСУЛТАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ

За пациенти от провинцията или от столицата,по изключение ,за тези които не могат да се придвижват самостоятелно, консултацията може да се осъществи „ОН ЛАЙН” по интернет, за което е необходимо да се направят следните последователни стъпки ако Вие или Ваш близък имате компютър и ел.поща:

2.1 Да заявите като се регистрирате за консултация на Е-мейл :
 consult_v_m@abv.bg за Доц.Д-р В.Манев с примерен текст: Здравейте бих искал/а/ да направя консултация за .....

Условията и регламент за он лайн консултация :

1. Консултацията е добре да се предшества от първична консултация в МЦ.БОДИМЕД

2. Консултацията он лайн е по изключение за пациенти, които не могат да се придвижват самостоятелно.

3. Тя не замества консултация с други специалисти или с личния лекар.

4.  За заявка за он лайн консултация имената /лично и фамилно /се изписват с инициали на първите букви, след което се изписват: години,населено място,телефон за обратна връзка и ел.поща.

5. Заключенията и препоръките за пациента се изпращат по ел.поща само с инициали.

6. След потвърждаване на заявката по ел.поща се прeвеждат по банков път сумата от 80 лв /осемдесет лева/ по банковата сметка изписана на титулната страница на сайта на фондацията
www.immuno-bg.org

На банковия документ следва да се изпише, че основанието за плащането е „дарение за консултация”

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ГР.СОФИЯ-1000 ПЛ.СВ.НЕДЕЛЯ №7

БАНКОВ КОД ./ BIC: UNCRBGSF ,

IBAN : BG92UNCR76301007226408

Фондация “Придобити имунни дефицити, свързани с промени в околната среда

7. Изпратете копие от банковия документ по факс:  02/974 48 19

8. След потвърждаване на консултацията по ел.поща, изпратете
по факс нужните документи.

9. В рамките до три дни ще бъдете уведомени какви други изследвания са необходими. След като изпратите всички документи вкл. и резултатите от назначените Ви допълнителни изследвания ще можете да получите до една седмица писмено становище за консултацията. Същата ще получите на посочената от Вас електронна поща или факс.

 consult_v_m@abv.bg

Доц. Д-р Влади Манев
клиничен имунолог

0889 90-20-59
consult_v_m@abv.bg